חדרה LIVE

חדרה LIVE
חדרה LIVE כותרת

חדרה LIVE הינה אפשרות חדשה, מקורית ויצירתית שנהגתה בחברה הכלכלית חדרה. כאן ניתן להתחבר למצלמות בשידור חי ולצפות באתרים השונים הנמצאים בביצוע החברה הכלכלית. חיבור זה מאפשר לתושבי חדרה להתעדכן בקצב העבודות.

חיבור זה הינו שרות של החברה הכלכלית לתושבי חדרה מתוך שקיפות מלאה ורצון לשיתוף קהל בעבודות החברה.

צפיה מהנה